Home

Organisatie-advies,

Organisatie-ondersteuning,

Persoonlijke ontwikkeling

en

Management-trainingen.

 

Organisatieadvies

 

Een organisatieadviesbureau of managementconsultingbedrijf is een adviesbureau dat door bedrijven, instellingen en overheid wordt ingehuurd om te adviseren op het gebied van management en bedrijfsvoering. De bij een organisatieadviesbureau werkzame adviseur wordt organisatieadviseur of managementconsultant genoemd.

Werkzaamheden

 

Doel is om de te adviseren organisaties te helpen om beter te functioneren en presteren. Dit wordt bereikt door de bestaande organisatieproblemen in kaart te brengen, te analyseren wat de oorzaken zijn en een verbeterplan te bedenken.

Speelveld

 

Organisatieadviesbureaus richten zich op de bedrijfsstrategie, op bedrijfsprocessen zoals logistiek, op personeelsbeleid zoals beloningsbeleid en functiewaarderingssystemen, en op het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) zoals computernetwerken en (gespecialiseerde) software.

Copyright T.f.I. 2017 © All Rights Reserved